PAES Architecture

Is in 2020 opgericht door Noud Paes. De afgelopen 14 jaar heeft hij, als projectarchitect en partner bij Paul de Ruiter Architects, gewerkt aan een breed scala van projecten. Van woongebouw tot internationale school en van innovatie centrum tot villa. Daarbij staat duurzaamheid altijd centraal. Voor elke opgave is het de kunst om vanuit een sterke visie op duurzaamheid te zoeken naar oplossingen die passen bij de eigenschappen van de voorliggende opgave. Voor een woongebouw gaat het bijvoorbeeld over sociaal- en natuur inclusief bouwen. Terwijl het bij een innovatiecentrum om energieneutraliteit en certificering gaat, zoals BREEAM. Maar steeds met als doel: maximale kwaliteit, minimale milieubelasting.

Impact door duurzaamheid

We bevinden ons in turbulente tijden. Niet alleen het klimaat maar ook onze samenleving verandert in rap tempo. De urgentie om bij te dragen aan een duurzamere manier van leven is een breed gedragen gevoel. Sociale cohesie, de energietransitie, gezondheid, de circulaire economie en natuur- inclusiviteit zijn daarbij de centrale thema’s. Het mooie van werken aan de gebouwde omgeving is dat hier al deze zaken elkaar raken en we ook werkelijke impact kunnen hebben. Van biobased bouwmaterialen tot  groene gevels en daken en van nieuwe mobiliteit tot energieleverende gebouwen.

Holistisch ontwerpen

Om hoge ambities en duurzame doelstellingen te realiseren is alleen je eigen kennis niet voldoende. Werkelijk integraal samenwerken is essentieel om tot het meest optimale ontwerp te komen dat niet alleen binnen de kaders past, maar de verwachtingen weet te overstijgen. Als architect spelen we daarin een belangrijke rol omdat we zorgen voor samenhang en synergie tussen de verschillende disciplines. Want echt goede gebouwen zijn altijd het resultaat van wederzijdse inspiratie.